De laatste rechte lijn

De laatste rechte lijn

Het doel is in zicht. De laatste rechte lijn is ingezet. Alhoewel… het is eerder een gebogen lijn. Of een stippellijn. De zomervakantie strooide wat roet in het eten.

Ik ben momenteel volop nog aan mijn conditie aan het werken. Die zit al goed, maar moet natuurlijk op peil worden gehouden. Zoals je kon volgen op deze blog, volgde ik een strak trainingsschema. Maar sinds de start van de zomervakantie liep er toch het één en het ander in de soep.

Zo was het weer niet al te best (een understatement én niet verwonderlijk in ons Belgenlandje). Ik lag ook vier volledige dagen plat met buik- en darmklachten wat er dus voor zorgde dat ik mijn schema helemaal niet meer kon volgen. Daarbij kwam ook nog eens dat er veel geregeld moest worden (ophangen van affiches, vervoer regelen, de planning afwerken, …) waardoor er toch wel wat ‘gezonde’ stress de kop opstak.

Gisteren kreeg ik normaal ook mijn tweede Pfizer-prik, maar ik heb dat uitgesteld tot 2 augustus, om de apotheose van deze warme actie niet in het gedrang te brengen. Ik heb even getwijfeld, omdat ik het vaccin wel erg belangrijk vind. Maar voor het goede doel moet je iets over hebben.

Eergisteren, op onze nationale feestdag, ben ik al het eerste gedeelte van de rit gaan verkennen. Dat was meteen ook een goede test voor de benen. Ik ben blij te kunnen zeggen dat het momenteel goed zit. De benen én het hoofd. Ik kijk er zo hard naar uit!

En je weet: je kan me nog altijd steunen! Vooral door de koekjes van vzw Assjette aan te kopen, die speciaal voor deze actie werden gemaakt. Je vindt alle info hieronder.

Hoe kan je steunen?

  • Véél koekjes kopen! Elk zakje met 2 unieke koekjes, kost 3 euro. Kopen kan je hier.
  • Je kan ook altijd een eigen gekozen bedrag storten op BE35 3771 2927 1937
  • Je fietst mee! Per stop die we organiseren, betaal je 10 euro voor de bevoorrading en ondersteuning onderweg.
  • Bedrijfssponsoring? We’ve got you covered. We zetten je graag in de kijker! Laat het me weten via jochen@cyclingismylife.be. (En we kunnen ook zorgen voor een factuur.)

We geven er allemaal samen nog een lap op voor Assjette! Let’s go!

Hieronder zie je ook de video die ik op 21 juli ook deelde via o.a. onze Facebook-pagina.

Koekjes! En ik ben op schema… dat ook.

Koekjes! En ik ben op schema… dat ook.

Koekjes?!

Koekjes? Jochen, dat mag jij toch niet eten met je strakke trainingsschema en je strikte dieet? Dat klopt, maar jij mag wél koekjes kopen (en eten, want ze zijn lekker) en daarmee steun je rechtstreeks deze actie! Wat meer is: als je 10 pakjes koopt (30 euro), dan breng ik ze persoonlijk naar jou. Een echte meet and eat!

Geen koekjes voor mij dus. Met mijn trainingsschema gaat alles meer dan prima. Ik lig helemaal op schema. Nog iets minder dan twee maanden voor de trip en ik heb echt het gevoel dat ik mijn doel ga halen. Mijn schema wordt ook regelmatig bijgestuurd door de sportarts van Maesen-Govaerts.

Ik hou ook elke dag bij wat ik wanneer eet. ’s Morgens start ik met zelfgemaakte granola met vier stukken fruit van Fruitsnacks. Cola, chips, snoep en chocolade wordt doorheen de dag tot een minimum herleid. Maar na elke training trakteer ik mezelf op een Cécémel, want die suikers zijn goed voor de recuperatie. Ik drink ook ongeveer 1,5 liter water per dag. En dat loont!

Ik weeg me elke ochtend en hou dat plichtbewust bij. Het gewicht blijft hangen rond eenzelfde getal (en nee, dat ga ik niet aan je neus hangen!). Al merk ik wel dat mijn broeken allemaal te groot zijn geworden. Dat wil dus zeggen dat mijn spiermassa toeneemt. En dat is goed!

Sinds mijn vorige uitdaging, train ik tweemaal per week indoor bij de kiné aan mijn ‘core stability’. Is dat interessant? Wel, ik heb het lang in twijfel getrokken, maar sinds ik een powermeter op mijn fiets heb, stel ik vast dat de verdeling van het vermogen van mijn benen mooi in evenwicht is. Dat wilt zeggen dat ik efficiënter fiets en dat komt altijd een goede van eender welke fietstocht.

Het trainingsschema wordt de komende weken ook zwaarder: ik ga meer kilometers moeten malen. En ook de ritten worden zwaarder. Zodat het vermogen stilaan omhoog kan gaan.

Ik blijf ondertussen ook verder werken aan de visibiliteit van Assjette. Ze hebben ondertussen speciaal voor deze trip, handgemaakte koekjes ontworpen, zoals ik al aangaf bij het begin van deze blog. Ongelooflijk mooie en vooral lekkere koekjes! €3 voor 2 koekjes. En, als je er meer dan 10 in 1 keer besteld, kom ik ze persoonlijk brengen (maar niet in Oost- en West-Vlaanderen, dat is logistiek voorlopig niet haalbaar, maar dat begrijp je wel)!

Zo, en nu terug de fiets op! Tot binnen kort. En vergeet niet te steunen hé!

Een interview met Colette van Assjette

Een interview met Colette van Assjette

Mensen helpen ligt Colette Vandebeek nauw aan het hart. Autisme is de rode draad en de focus ligt op de sterktes van personen met of zonder diagnose. Via ondersteuning en advies op maat wil ze kansen bieden vanuit het talent en de competenties van de mensen met autisme. Ook wil Colette een nieuwe betekenis geven aan het woord ‘autisme’. Het wordt nog te vaak gelinkt aan stereotypen. Als je op de juiste manier met de beschikbare talenten van mensen met ASS aan de slag gaat, ontstaan er vaak mooie verbindingen. Samen maken we werk van autisme!

collette van assjette

Wanneer is Assjette vzw opgericht en wat was hiertoe de aanleiding of motivatie?

We zijn ongeveer zeven jaar geleden gestart met Assjette, een tewerkstellingsproject voor normaalbegaafde mensen met ASS. Dit na heel wat jaren ervaring met jongeren met ASS in het onderwijs waarbij de kloof van school naar werk toch voor velen nog te groot is.
Tevens als lector in het postgraduaat autisme vond ik een gelijkgezinde collega die ik kon enthousiasmeren om samen met mij dit initiatief op te starten, ondersteund door een sterk netwerk rondom ons.

Wat wil Assjette betekenen voor mensen met ASS?

De doelstelling van Assjette vzw is normaalbegaafde (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) (“de cliënt”) begeleiden naar het NEC (Normaal Economisch Circuit) en/of hun een arbeidsactiviteit op maat als vrijwilliger in Assjette of elders aanbieden.

Waarin maken jullie volgens jou het verschil voor deze personen?

Bij personen met ASS worden met goede bedoelingen vaak beslissingen in hun plaats genomen. Assjette keert dit om en legt van bij de start en in alle tussenstappen het initiatief bij de cliënt.

Cliënten leren hun leven in eigen handen te nemen. Dit bevordert duidelijk het welbevinden van de cliënt. De laagdrempelige insteek, maar tevens kunnen zijn wie je bent met eigen verwachtingen, toekomstperspectieven en mogelijkheden, geeft een veilig gevoel en rust.
Op het ritme van de cliënt en vooral samen met de cliënt, tekent Assjette de verdere levensloop uit, rekening houdend met de sterktes van de cliënt en mogelijke valkuilen. Dit alles gebeurt in een veilige setting en toont de cliënt nieuwe perspectieven die hij/zij voorheen vaak nog niet mocht ervaren.
Het samen opstellen van realistische doelen, die de trajectbegeleider waar nodig bijstuurt, en waarbij de kans op slagen erg groot is, draagt bovendien bij tot een positiever zelfbeeld.

Hoe gaan jullie hiermee concreet aan de slag?

De aanpak in Assjette verloopt als volgt:

In de eerste stap van de trajectbegeleiding (intake) bekijkt de trajectbegeleider het dossier van de cliënt en stelt samen met de cliënt een plan op met o.a. de verwachtingen en de doelstellingen van de persoon. De trajectbegeleider maakt een eerste inschatting van de competenties van de cliënt en bepaalt of de cliënt de minimale competenties heeft of kan ontwikkelen voor het NEC. Indien dit zo is, komt de cliënt in aanmerking voor een vervolgtraject binnen Assjette. Indien dit niet zo is, begeleiden we de cliënt in een geschikt traject buiten Assjette.

Centraal in de begeleiding van de cliënt naar het NEC heeft Assjette een unieke en innovatieve atelierwerking ontwikkeld die drie belangrijke doelstellingen combineert, namelijk trajectbegeleiding, gedragscompetentieverwerving en inschatting van de specifieke technische vaardigheden van de cliënt. Op dit moment organiseert de vzw deze ateliers rond de thema’s voeding, catering, fotografie, kunst, creativiteit en taalcorrectie. Deze zijn het gevolg van een competentieanalyse van de actuele cliënten.

De werkomgeving is zo veel als mogelijk en nodig aangepast aan de specifieke context van de cliënten met autisme. De cliënt wordt gaandeweg ook gestimuleerd om zelf meer initiatief te nemen en sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Door de cliënt in de atelierwerking te observeren bepaalt de trajectbegeleider de gedragscompetenties en de technische vaardigheden van de cliënt, nodig om het verdere traject voor de cliënt te bepalen.

Het resultaat van deze opvolging bepaalt het verdere traject.

Zijn er nog andere pistes die jullie bewandelen?

Assjette wil zeker ook een aanspreekpunt zijn voor iedereen die samenwerkt of samenleeft met personen met autisme. Assjette verstrekt informatie of verwijst door naar geschikte partners. Alsmaar meer zien we ook mensen met ASS die kampen met een burn-out in het NEC of een andere specifieke hulpvraag waarbij we samen de mogelijkheden in begeleiding en opvolging bekijken.

Op welke manier worden jullie gefinancierd?

Aanvankelijk, bij opstart, waren al onze financiële middelen spontaan aangeleverd door giften en sponsors… financieel en in natura (vloer, verwarmingsketel, …). Dit door zowel particulieren als kmo’s, serviceclubs, …
Wij werkten de eerste jaren zelf onbezoldigd en probeerden met cateringopdrachten en zelfgecreëerde producten van onze medewerkers ook financiële middelen binnen te halen. Dit met de bedoeling om hierdoor zelfbedruipend te kunnen worden.
Toch leek dit makkelijker gezegd dan gedaan en deden we een aanvraag voor een erkenning bij het VAPH, die in 2017 goedgekeurd werd en waarvan we sinds 2019 wel beperkte financiële middelen ontvangen… Hiervan kan ongeveer anderhalf personeelslid bezoldigd worden.
Wetend dat we meer dan een 40-tal cliënten begeleiden in verschillende trajecten en dat er een wachtlijst met nog meer personen is, zijn acties als die van jullie “cycling for life” nog steeds meer dan welkom.

Welke meerwaarde heeft deze actie voor jullie?

Enerzijds willen we hierbij het taboe doorbreken van het stereotiepe beeld dat toch nog heel wat mensen hebben van personen met ASS en tevens de focus leggen op de totale persoon met veel mogelijkheden en talenten. Ook willen we het belang van juiste ondersteuning en begeleiding vanuit een gelijkwaardigheidsgevoel benadrukken en de omgeving sensibiliseren. Dit vanuit een integratie- en inclusiegedachte… Verbindend werken over de verschillende breinen heen…

Vandaar willen we ook onze creatie verbindende STEUNkoekjes voor jullie prestatie eind juli vanaf heden aanbieden via de webshop van Assjette.

Bron: Interview met Colette van Assjette #cyclingismylife – Assjette vzw

 

colette van assjette
De voorbereiding loopt op rolletjes

De voorbereiding loopt op rolletjes

De voorbereiding loopt op rolletjes

Zoals je weet, fiets ik deze zomer van Limburg naar de zee en terug. Daar komt natuurlijk de nodige voorbereiding bij kijken, net zoals ik dat vorig jaar deed om de vooropgestelde hoogtemeters tot een goed einde te brengen. Maar tot dusver loopt alles op rolletjes. Soms zelfs letterlijk. ?

Ook dit jaar let ik dus strikt op mijn voeding en volg ik een trainingsschema onder begeleiding van een sportarts. Maar geen nieuwe actie, zonder nieuw trainingsgadget. Ik kocht vorig jaar ‘rollen’ om ook binnen de nodige kilometers af te haspelen. Die zijn gekoppeld aan Zwift, een computerprogramma waarmee ik mijn opgelegd schema ook bij koud en/of slecht weer kan volgen. Dat maakt dat ik deze winter véél meer heb kunnen fietsen, waardoor ik conditioneel veel verder sta dan vorig jaar rond dezelfde tijd.

Een diëtiste van het Wit-Gele Kruis adviseerde me ook wat betreft mijn voedingspatroon. Zo eet ik nu anders wanneer ik een langere of zwaardere rit hebt gepland. Iets waar ik zelfs al de dag voordien rekening mee moet houden! Daarnaast volg ik twee keer per week ‘core-stability-oefeningen’ om mijn fietshouding nóg te verbeteren. Geen onnodige luxe wanneer ik voor de ultieme rit meer dan 17 uur op de fiets zal zitten.

En het loont… De laatste dagen heb ik al eens wat harder gefietst om mijn limieten op te zoeken en dat resulteert voorlopig in snellere tijden op de weg (met een gemiddelde snelheid van 35,7 km/h) en hogere wattages bij het beklimmen van heuvels. (Jammer genoeg zijn er geen échte bergen in Limburg.) ?

Ik moet trouwens ook iets bekennen…

Recent kocht ik een nieuwe fiets. Ik liet mijn oog vallen op de Specialized Tarmac SL7 en gelukkig stond er nog ééntje in mijn maat in de toonzaal (je moet weten: de levertermijn voor zo’n fiets is ongeveer 72 weken). Mijn nieuwe stalen ros is maar liefst 1,5kg lichter dan mijn oude Cannondale en dat merk je. Een ex-prof wist me te vertellen dat 1kg minder fietsgewicht gelijk staat aan 7kg lichaamsgewicht minder meezeulen. En aangezien ik momenteel zó hard op mijn eten let, is er nog maar weinig vet af te romen van ondergetekende.

Kortom, de voorbereidingen lopen naar wens. Ik geniet nog steeds 200% op de fiets. Alleen het weer mag voor mij wat warmer zijn. Ik ben nogal een koukleum en heb dus liever 40 graden dan 4 graden… Maar goed, ik moet toch over iets kunnen klagen hé! ?

loopt op rolletjes

En jij? Doe je mee?

Hoe kan je nu mee je schouders zetten onder deze actie? 

Je kan uiteraard financieel steunen en dat kan al vanaf 20 euro. Super-laagdrempelig en geen reden om het niet te doen, dus. Alle opbrengsten gaan integraal naar de vzw Assjette.

Of je rijdt (een stukje) mee! Alleen is natuurlijk maar alleen en het zou fijn zijn om met een aantal mensen samen te kunnen fietsen. Ik voorzie ook tijd om samen te fietsen met minder getrainde fietsers, zodat het voor iedereen leuk blijft. Die-hards mogen natuurlijk de hele rit aansluiten. 

Je kan natuurlijk ook logistiek steunen of in natura via sponsoring of via ambassadeurschap. We zijn natuurlijk al erg blij als je in jouw omgeving posters kan uitdelen en ophangen en heel wat reclame kan maken voor deze actie. Maar ook voor bedrijven die willen steunen voorzien we in return de nodige visibiliteit. Voor wat, hoort wat.

Dus, je ziet… hoe groot of klein ook je engagement, voor vzw Assjette kan je makkelijk het verschil maken via deze actie!

Assjette, all the way! Doe je mee? [VIDEO]

Assjette, all the way! Doe je mee? [VIDEO]

Een nieuwe challenge…

…en daarvoor heb ik jou nodig!

Je hebt het al een paar keer zien passeren, maar ik ga er dit jaar opnieuw een lap op geven voor een goed doel. Ik ben al volop bezig met de voorbereidingen en met intensieve trainingsritten. Dus nu is het aan jou!

Meer uitleg over het goede doel? De rit op STRAVA? Hoe jij jouw steentje kan bijdragen. Je vindt het allemaal samengevat in deze blog!

Alles ten voordele van vzw Assjette

Ik wil met deze actie extra aandacht vestigen op wat vzw Assjette wil bereiken, namelijk normaalbegaafde (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) begeleiden naar het NEC (Normaal Economisch Circuit) en/of hun een arbeidsactiviteit op maat als vrijwilliger binnen Assjette aan te bieden. Met ondersteuning en advies op maat wil Assjette de overgang van school of werken, binnen een sociaal veilige omgeving, naar het NEC begeleiden en kansen bieden vanuit het talent en de competenties van de mensen met autisme. 

Een super-initiatief dat alle aandacht en ondersteuning dubbel en dik verdient. 

De uitdaging

Fietsen! Ik stippelde een échte ‘Ronde van Vlaanderen’ uit: van Limburg naar de kust en terug. 500 kilometer langs alle Vlaamse provinciehoofdsteden. Van Hasselt over Leuven, Gent, Brugge en Antwerpen terug naar Hasselt. Benieuwd hoe de rit er gaat uitzien? Dat kan je hieronder (en via STRAVA) ontdekken.

 

En jij? Doe je mee?

Hoe kan je nu mee je schouders zetten onder deze actie? 

Je kan uiteraard financieel steunen en dat kan al vanaf 20 euro. Super-laagdrempelig en geen reden om het niet te doen, dus. Alle opbrengsten gaan integraal naar de vzw Assjette.

Of je rijdt (een stukje) mee! Alleen is natuurlijk maar alleen en het zou fijn zijn om met een aantal mensen samen te kunnen fietsen. Ik voorzie ook tijd om samen te fietsen met minder getrainde fietsers, zodat het voor iedereen leuk blijft. Die-hards mogen natuurlijk de hele rit aansluiten. 

Je kan natuurlijk ook logistiek steunen of in natura via sponsoring of via ambassadeurschap. We zijn natuurlijk al erg blij als je in jouw omgeving posters kan uitdelen en ophangen en heel wat reclame kan maken voor deze actie. Maar ook voor bedrijven die willen steunen voorzien we in return de nodige visibiliteit. Voor wat, hoort wat.

Dus, je ziet… hoe groot of klein ook je engagement, voor vzw Assjette kan je makkelijk het verschil maken via deze actie!

De eerste trainingsrit voor #CyclingForAssjette

De eerste trainingsrit voor #CyclingForAssjette

De eerste trainingsrit is gereden: de kop is eraf! Zoals je al weet ga ik op 31 juli 2021 proberen 500 kilometer te rijden op minder dan 24 uur. Om daarin te slagen moet ik natuurlijk véél trainen.

Vorige vrijdag fietste ik alvast 307 km (!) doorheen de mooiste provincie van het land: Limburg, uiteraard! Het was mijn eerste echte test voor de #CyclingForAssjette-uitdaging. Mission accomplished alvast, de benen zijn momenteel goed.

Hieronder kan je de route zien die ik gefietst heb. Zoals je ziet, was het een mooie route: ideaal voor de eerste trainingsrit!

 

de eerste trainingsrit

Deze rit was trouwens ook ten voordele van een goed doel (twee vliegen in één klap, toch?). We fietsten ten voordele van Een Hart voor Limburg. Jaarlijks financiert deze organisatie tientallen projecten die kansen creëren voor kwetsbare kinderen en jongeren. Ook bij jou in de buurt, want er is altijd wel een project dichtbij, herkenbaar en concreet.

Dit goed doel sluit dan ook mooi aan op wat vzw Assjette wil bereiken, namelijk normaalbegaafde (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) begeleiden naar het NEC (Normaal Economisch Circuit) en/of hun een arbeidsactiviteit op maat als vrijwilliger binnen Assjette aan te bieden. Met ondersteuning en advies op maat wil Assjette de overgang van school of werken, binnen een sociaal veilige omgeving, naar het NEC begeleiden en kansen bieden vanuit het talent en de competenties van de mensen met autisme. 

Geniet trouwens ook even mee van een paar sfeerbeelden van de eerste échte rit:

Nu de eerste trainingsrit erop zit, is het ook aan jullie! Ik ben op zoek naar mensen die willen meerijden en/of die willen steunen. Laat van je horen!

Pin It on Pinterest